Anasayfa

İstanbul Şehir Üniversitesi

Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi

Konferans Çağrısı

1917-2017: Rus Devrimi ve (Post-) Osmanlı Sonrası Dönem

3-5 Kasım 2017

cemts.sehir.edu.tr

 

Etkinlik Afişi

1917 Rusya Devrimi dünya tarihinin en kritik anlarından birini oluşturmaktadır. Bu devrimin siyasete, ekonomiye, kültüre, ve topluma getirdiği değişiklikler sadece kendi sınırları içerisinde kalmamış; devrimin ortaya attığı fikirler dünyanın her bir yerinde yankılanmıştır. Bu konferansın amacı Rusya Devrimi’nin Osmanlı sonrası dönemde Balkanlar, Karadeniz havzası, Kafkaslar, modern Türkiye, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgeleri üzerinde yaptığı etkiyi araştırmaktır.

Devrim sonrasında ortaya çıkan sosyalist devletin kuruluş motivasyonunun, eski düzenin siyaset, aile ve toplum gibi konularda mevcut değerlerini dönüştürmek ve kimi zaman daha da ileri gitmek suretiyle, din ve pazar ekonomisi gibi bazı alanları da tamamen tahrip etmek olduğu söylenir. Fakat bu anlatıda eksik olan nokta ise devrimin, önceki düzenin öncül fikirlerinden bazılarını eski sistemde olduğu haliyle tahsis ettiği ve yeni sistemde barındırdığı gerçeğidir. Örneğin, kendi kaderini tayin etme ve milliyetçilik fikirleri Osmanlı sonrası gelişen düzende son derece etkili olmuştur.

Rusya Devrimi’nin yüzüncü yıldönümünde, bugün karşımızda hâlâ cevapları bulunamamış sorular bulunmaktadır ve devrimle alakalı kimi alanlarda gerektiği kadar araştırma yapılmamıştır. Dünya ve daha özelde Osmanlı’nın hakimiyet kurduğu bölgeler, Rusya Devrimi’nden yayılan fikirlere nasıl cevap verdi? Verilen cevaplar bir reddiyeden mi ibaretti yoksa İslami entelektüeller ve akademisyenler tarafından bu devrimi anlamaya yönelik girişimler var mıydı? Rusya Devrimi’nin dünyaya yaydığı fikirler Balkanlarda ve Ortadoğu bölgesindeki milliyetçiler tarafından Osmanlı İmparatorluğu karşısında benimsenmiş miydi? Eğer bu fikirler benimsendiyse, neden benimsenmişti? Osmanlı İmparatorluğu ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği’nin çökmesinden sonrasında kurulan politik sistemlerde ve rejimlerde bulunan benzerlikler ve bu sistemlerin farklılıkları nelerdir? Konferans, bu ve buna benzer sorulara cevap arayacaktır.

Sizleri aşağıda belirteceğimiz konulara ve temalara farklı bakış açılarıyla tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji, alan çalışmaları, karşılaştırmalı edebiyat ve film çalışmaları disiplinlerini kapsayacak şekilde geniş bir insani ve sosyal bilimler tanımı altında bildiri sunmaya davet ediyoruz. Konferans aşağıda sunulan konuları kapsamakla birlikte başka alanlardan bildiri önerilerine de açıktır.

  • Siyaset, askeri ve kültürel çerçevede Osmanlı – Rus ilişkileri ve çekişmeleri
  • Osmanlı sonrası döneminin politiğinde Bolşevik Devrimcilerinin rolleri ve fikirleri
  • Osmanlı sonrası dönemde kurulan kurumlarda ve rejimlerde Sovyetlerin etkisi
  • Parti organizasyonlarına vurgu yapılarak, Bolşevik Devrimi sonrasında Sovyetler Birliğinde ve Türkiye’de ki tek partili yönetimlerin karşılaştırmalı analizi
  • Bolşevik Devrimi’nin Osmanlı ve Modern Türkiye entelektüelleri üzerinde olan etkisi ve bu etkinin getirdiği tasavvurlar ve bu etkinin toplumsal hareketler kapsamında değeri
  • Türk Dış Politikasında algılanan Rus/ Sovyet tehlikesi
  • Osmanlı sonrası dönemde olan devrimler ve azınlıklar
  • Osmanlı sonrası dönemde devrime yönelik cinsiyete dayalı yorumlar ve yaklaşımlar ve bu yaklaşımların kadın hareketleri üzerine etkisi
  • Rus Devrimi sonrasında Osmanlı sonrası dönemi ülkelerinde Rus devrimin fikirler, din kurumları ve hareketler üzerinde etkileri

 

Kongre Türkçe ve İngilizce olacaktır. Kongre hakkında daha fazla bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://cemts.sehir.edu.tr/1917

 

Başvuru         

Bildiri önerileri (en fazla 300’er kelimeden oluşan bildiri özeti ve biyografiden oluşmak üzere) konferans web sayfası yoluyla yapılacaktır.

Not: Seçilen bildiriler yayınlanacaktır ve detayları daha sonra duyurulacaktır.

 

Önemli Tarihler

Son Başvuru Tarihi: 15 Temmuz 2017

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 15 Ağustos 2017

Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2017 – 15 Eylül 2017

Kongre Programının İlanı: 1 Ekim 2017

Kongre tarihi: 3-5 Kasım 2017

Seçilen bildirilerin açıklanması: 1 Aralık 2017

Makalelerin son teslim tarihi: 1 Şubat 2018

 

İletişim:

Konferans hakkında sorularınız için bizimle 1917@sehir.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi

mot@sehir.edu.tr