9.5 C
istanbul
Pazartesi, Mart 19, 2018

Araştırma Projeleri

  • Avrupa’da Refahın Dağıtımında Kurumlar ve Kişiler

Bu proje refah çalışmaları alanında yeni kavramsallaştırma ve en gelişmiş istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşım, devlet, aile, piyasa, ve yerel aktörler olmak üzere dört ana kurumun, Avrupa’daki  yaş, cinsiyet, ve ırk ilişkilerinin kesişimleriyle şekillenen refah dağıtımı üzerindeki rolünü incelemek için kullanılacaktır.

Nüfusun yaşlanması ve ekonomik dalgalanmalar, toplumlara ekonomik büyüme, işsizlik oranları ve anında ödeme emeklilik sistemleri üzerine olumsuz etkileri yoluyla yeni riskler getirdi. Bu şartlar altında, refah devleti ve toplumda refahın dağıtımı akademisyenler ve politika yapıcılar arasında önemli bir tartışma konusu haline geldi. Görünen o ki, yaşlanan Avrupalı toplumlarda refah dağıtımı, sosyal, demografik ve ekonomik problemlerin analizinde bugün hayati bir araştırma konusu.

Daha fazla ve güncel bilgileri Refah Dağıtımı Proje Blog’unda bulabilirsiniz. İlgili workshop ve sosyal politikalar için etkinlik sayfasını ziyaret edin.


  • 15 Temmuz Mülakat Veri Tabanı Projesi

Bu proje, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan’ın danışmanlığında, Türkiye’de 15-16 Temmuz tarihlerinde meydana gelen darbe girişimiyle ilgili olarak bunu ilk elden yaşayan kişilerle yapılan derinlemesine görüşmelerle, niteliksel ve niceliksel bir veri tabanı oluşturmayı amaçlar.

Projenin temel konusu darbe girişimini yaşayan insanların bunu nasıl yorumladıklarıdır. Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla veya kendiliğinden sokağa çıkanların direnci, silahlı üstünlüğe sahip olmalarına rağmen darbecileri durdurmada önemli rol oynadığından, bu direnişi anlamak kritik öneme haiz. Buna ek olarak, araştırma, yaşananların doğru bir şekilde anlatılabilmesini sağlayarak bütünsel bir bakış açısı sunuyor.

Bu proje dahilinde üretilecek olan birincil kaynak niteliğindeki veriler, ileride akademik yayınlarda kullanılabilecek, akademik literatüre katkı sunacak ve sonuçların yer aldığı raporun yayınlanmasıyla beraber kamunun konu hakkında bilgilendirilmesini sağlayacak.

Anahtar kelimeler: 15 Temmuz, Darbe girişimi, Türkiye.

Daha fazla bilgi için: 15temmuz@sehir.edu.tr