MODERN TÜRKİYE SOSYAL BİLİMLER GENÇLİK KONGRESİ

Modern Türkiye’de Özgürlük ve Güvenlik

28-30 Nisan, 2017

Program kitapçığı için tıklayınız.

“Modern Türkiye’de Özgürlük ve Güvenlik” üst başlığını taşıyan, Modern Türkiye Sosyal Bilimler Gençlik Kongresi, İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi öncülüğünde, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü ve Şehir Sosyoloji Dükkânı Kulübü ve Şehir Diplomasi Kulübü’nün katkılarıyla 28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Altunizade Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik Kongrenin temel amacı, son iki yüzyılda Türkiye’nin geçirdiği sosyal, siyasal ekonomik ve kültürel modernleşme sürecini analiz ederek, gelecekte bu alanda çalışma yapmayı düşünen gençler için akademik bir platform oluşturmak ve işbirliği imkânı sağlamaktır.

Bu yıl kongre Türkiye’de özgürlük ve güvenlik kavramları bağlamında özellikle şu konulara odaklanmaktadır: Siyasal sistemler, dış politika, sosyoloji, tarih, psikoloji, uluslararası ilişkiler, göç, özgürlükler, kimlik, inanç grupları, askeri darbe, savunma, edebiyat, felsefe ve hukuka dair konular tartışılacaktır. Modern Türkiye çalışmalarının çeşitli konuları hakkında bildiri ve panel önerileri de kabul edilecektir.

Son başvuru tarihi 15 Mart 2017 olan Kongre, Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır ve Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine  yöneliktir.


Başvuru Bildiri önerileri (en fazla 400 kelimeden oluşan bildiri özeti ve biyografi en fazla 300 kelime) Kongre web sayfası yoluyla yapılacaktır.

Not: Seçilen bildiriler derleme bir kitap(lar) olarak yayınlanacaktır, ilgili detaylar daha sonra ilan edilecektir.

Önemli Tarihler Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2017

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 20 Mart 2017

Kayıt Tarihi: 1 Nisan 2017 (Detaylar)

Kongre Programının İlanı: 15 Nisan 2017

Kongre: 28-30 Nisan 2017